biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam wszystkim farmaceutom, którzy skreślili się z innych izb i zamierzają podjąć pracę w zawodzie na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie o obowiązku wpisania się do naszej Izby przed rozpoczęciem pracy (podstawa prawna art. 15 ust 2 ustawy o izbach aptekarskich tj. Dz.U. 2019 poz. 1419). Obowiązkiem Państwa jest również niezwłoczne informowanie Izby o każdej zmianie danych objętych rejestrem farmaceutów (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, specjalizacje, tytuły naukowe).

Jednocześnie proszę, ze względu na pandemię, o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w izbie w celu dokonania adnotacji o zmianach w dokumencie Prawo Wykonywania Zawodu lub przesłanie PWZ wraz z wypełnioną Deklaracją indywidualną (druk do pobrania http://www.oia.krakow.pl/images/pliki_pwz/20190405_deklaracja_zmiana_izby.pdf ) do izby listem poleconym.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT