biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Serdecznie zapraszamy 14 października 2020 o godz. 19:00 na kolejny certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z firmą HURATP SA: „Postępowanie z przeterminowanymi, zniszczonymi, sfałszowanymi środkami odurzającymi i psychotropowymi. Bieżące zmiany w prawie”.

Szczegóły w zakładce [Szkolenia i konferencje].

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT