biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z  §  10.  Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 2002 nr 171, poz. 1395) w lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do:

1) obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

Dane URPLWMiPB wskazują, że liczba zakupionych egzemplarzy FP jest niewspółmiernie mała do liczny funkcjonujących aptek. Ponieważ na problem zwrócił uwagę GIF w piśmie do Prezesa NRA proszę kierowników aptek o przypomnienie właścicielom o obowiązku wynikającym z powyższego rozporządzenia. Aktualnie obowiązującą jest FP XI z suplementami. Dostępna jest zarówno w wersji książkowej jak i na nośniku elektronicznym.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT