biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

na stronie NFZ ukazał się komunikat dla farmaceutów i techników farmaceutycznych dot. szczepienia przeciwko grypie, który publikujemy poniżej. Lista podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia znajduje się pod linkiem:

https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/szczepienia-przeciwko-grypie-komunikat-dla-farmaceutow-i-technikow-farmaceutycznych,2737.html

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że zawarł pierwsze umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na przekazywanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących zawód medyczny w aptece lub punkcie aptecznym.

Wykaz podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia będzie na bieżąco aktualizowany.

Informujemy jednocześnie, że podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest zobowiązany do uzyskania na piśmie zgody osoby uprawnionej, której zostało wykonane szczepienie na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez NFZ oraz Ministra Zdrowia, informacji o osobie uprawnionej w szczególności danych:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu tożsamości,
  • numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

Podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest ponadto zobowiązany do uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym.

W przypadku chęci uzyskania szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów lub techników farmaceutycznych wykonujących zawód w punkcie aptecznym jest zalecany uprzedni kontakt z podmiotami leczniczymi w celu ustalenia szczegółów, dotyczących realizacji szczepień przeciwko grypie.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT