biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypominam, że do 11 września 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.

Po zalogowaniu https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ należy wypełnić dane w zakładce "Sprawozdawczość", dział II, Tabela 4.

Ponadto informuję, że w celu ułatwienia przygotowania ww. sprawozdań w systemie BDO można zapoznać się z filmami instruktażowymi oraz instrukcją złożenia sprawozdania, które dostępne są na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (w panelu „Instrukcje”).

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT